2018 оны 06-р сарын 24, Ням гараг

№ сонинд 0 зар орлоо.

151515 SMS зар:

Сурталчилгаа тавих

 

 
 
        Зар мэдээ сурталчилгаа сонины албан ёсны сайт zarsonin.mn зар сурталчилгааны онцгой боломжийг олгож байна. Та бүхэн zarsonin.mn-д баннер сурталчилгаа, мэдээллээ байрлуулснаар дараах давуу талуудыг олж авна.
                www. сайт нь сайтын зар хэсэг сонины зар гэсэн үндсэн 2 хэсэгтэй. zarsonin.mn
                Сурталчилгааны давуу тал:
                Монголын хамгийн том зарын сонины сайтад орон зай, цаг хугацаанаас үл хамааран бүтэн 24 цагийн турш   сурталчилах болно.
                Нийгмийн хамгийн идэвхтэй хэсэг  таны зар сурталчилгааг үзнэ.
                Сонинд зар өгсөн бүх хэрэглэгч сайтад хандана.
                Сонины зарын хэсгийн давуу тал: Манай сонин 7 хоногт 2 удаа, нэг гарахдаа 6000-10000 хувиар хэвлэгддэг.
·                                 Топ зар сурталчилгааны хэсэг нь таны бүтээгдэхүүн, үйлчилгээ зурган хэлбэрээр шууд харагдах байдлаар урсахаараа давуу талтай.
·                                 Онцлох зар сурталчилгаа нь тухайн зар сурталчилгааны зарын төрлийн дээр байрлахаас гадна зүүн багананд гарчгаар урсахаараа давуу талтай
·                                 Содон зар сурталчилгаа нь үндсэн зарын хэсгээс тусдаа  дэд гарчигнаас  шууд нээгдэх боломжтойгоороо давуу талтай.
 
www.1904.mn сайтын сурталчилгааны үнэ тариф

 

Дугаар            
Байрших хуудас
Баннерын хэмжээ/pixels
Формат
 
Үнэ
  /төг/
1 өдөрт
B-1
Бүх хуудсанд
90 Х 150
Зураг, флаш.
2 солигдоно
 
20.000төг
B-2
Бүх хуудсанд
700 Х 90
Зураг, флаш.
2 солигдоно
30.000төг
B-3
Бүх хуудсанд
300 X 150
Зураг, флаш.
Солигдохгүй
30.000төг
B-4
Бүх хуудсанд
150 Х 150
Зураг, флаш.
Солигдохгүй
10.000төг
 
D-1
Онцлох зар. Тухайн ангилалын зарын хамгийн дээр. / зүүн багананд гарчгаар урсана /
450 Х 258
Дэлгэрэнгүй, зурагтай, вэб рүү линк холбох боломжтой
5000төг
/хамгийн багадаа 5 өдөр/
 
 
www.zarsonin.mn сайтын сурталчилгааны үнэ тариф
 
Дугаар            
Байрших хуудас
Баннерын хэмжээ/pixels
Формат
 
Үнэ
  /төг/
1 өдөрт
A-1
Бүх хуудсанд
90 Х 800
Зураг, флаш.
2 солигдоно
вэб рүү линк холбох боломжтой
 
20.000төг
A-2
Бүх хуудсанд
800 Х 90
Зураг, флаш.
2 солигдоновэб рүү линк холбох боломжтой
20.000төг
A-3
Бүх хуудсанд
450 Х 258
Зураг,.
Солигдоно /дэлгэрэнгүй мэдээлэл хийж болно/
вэб рүү линк холбох боломжтой
5000төг
L-1
Бүх хуудсанд
150 Х 150
Зураг, /Урсана/.
Солигдохгүй
вэб рүү линк холбох боломжтой
Сарын
100,000төг
 
V-1
Нүүр хуудсанд
450 Х 258
Флаш, видео
Солигдо
30,000төг