24 цагаар түлхүүр цоожны бүх төрлийн үйлчилгээг дуудлагаар хийнэ. Бүргэд хаалганд нэмэлт цоож суулгана.